Jag har ju haft en sorts beef i hemlighet med min vårdcentral. Det vill säga, jag är inte säker på om de fått ta del av de klagomål jag haft då en kvinna blev kränkt i receptionen. (Jaaaaa Hakelius hon blev kränkt på riktigt, inte som du!) Jag skrev tillbaka eftersom jag inte fått något svar på cirkus 8 månader:

Hej!

För en tid sen mailade jag er vårdcentral då jag sett och hörde en kvinna bli väldigt illa behandlad av en receptionist. Mailet vidarebefodrades enligt uppgift från Achima Care till Hjortens vårdcentral. Eftersom jag inte fått svar och 8-9 månader förflutit undrar jag vad det tagits för åtgärder för detta problem. Kvinnan stod i receptionen och alla i väntrummet kunde höra att kvinnan inte betalt räkningarna som gått till inkasso och receptionisten menade att, citat ”jag inte vet om jag KAN skicka in dig till en läkare!” (vad nu det har med möjligheten att träffa läkare då räkningen alltså är såld.) Högt och ljudligt. Flera människor vände sig om och tittade och fick se kvinnan som betjänade patienten högljutt kommentera detta i en mästrande ton. Oerhört oproffesionellt. Tre av mina vänner har nu bytt vårdcentral efter att jag berättade detta och det kommer även jag att göra. Det måste varit oerhört sårande och kränkande att som patient (och kund) att höra en sån sak i en miljö som är alltifrån privat.

Jag har under mina år som patient blivit både väldigt bra behandlad av kompentent personal och illa behandlad  av mindre kompentent personal och det här fick mig att ta beslut om byte. Jag blev snäsig behandlad av en sköterska i telefon som gav mig en tid som hon ”egentligen inte fick ge bort!!!” då jag endast ville tala med en läkare på telefon och det lät som att hon gjorde mig en stor tjänst.

Låt oss vara ärliga. Det är jag som gör er en tjänst. Jag är patient (och tyvärr kund) som det ser ut idag. Jag har valt er vårdcentral och det kräver enligt mig vissa tjänster. Det är inga komplicerade saker. Det handlar om artighet och proffesionellt bemötande och behandling vid behov. Det är enligt mig de absolut minsta grundkrav man kan begära. Jag är alltid trevligt och tacksam för hjälp och förväntar mig att bli bemött trevligt tillbaka. Jag kräver en trevlig miljö och atmosfär där patienter blir bemötta på ett värdigt sätt. Inget av det ovan nämnda är exempel på detta. Igen, det här gäller inte alla på vårdcentralen. Jag märker att en stor del av personalen är kompententa och artiga men det här är sådant som totalt förstört mitt förtroende för er vårdcentral. Det vore trevligt att se exempel på hur ni har försökt åtgärda problemen. En tydligare avgränsning så att man som patient (och återigen kund) kan få tala ostört med personalen i receptionen? Har personalen i receptionen fått veta att en patient blivit illa behandlad och att det hördes i hela väntrummet?

Jag kände att jag måste få ur detta ur mitt system. Det är därför jag bloggar om det. Men ärligt talat, det kommer jag nog inte förrän jag fått ett ordentligt svar. Om jag inte får ett endaste litet mail tillbaka kommer jag att gå vidare för även om jag inte kommer gå kvar kommer andra göra det.

Annonser