Sig en annons för modehus.nu på Facebook och utropade föraktfullt på Tyramanér ”catalogue!” Det var ganska extremt fula omoderna kläder. Nu har jag inte kollat deras site, kanske är det helt annorlunda. Men modehus, mooodehus…how dare you?!  

Annonser