En läkare skrev ut Rinexin till en anhörig idag. En läkare som samtidigt är medveten om personens andra mediciner för bland annat ångest och depressioner. Jag är starkt emot det, det vet ni ju. När jag använde den medicinen 2011 mådde jag sämre än någonsin. Jag fick extrem hjärtklappning, stark ångest och kände mig mycket orolig.

När jag läste bipacksedeln förstod jag varför. Nervositet och sömnsvårigheter är några av de vanligaste biverkningarna. Läkaren jag kom till efteråt verkade förvånad av att jag känt så stark ångest. No shit sherlock, det står till och med nämnt bipacksedeln, har du läst innantill? Jag började på egen hand skölja näsan med saltlösning med en gigantisk spruta varpå bihåleinflammationen försvann. Observera, en läkare jag känner berättade om sköljningen. Det jag blir orolig för är att man inte blir informerad ordentligt. Jag berättade noga vilka mediciner jag använde (för depression och ångest) och varför jag använde dem men ändå fick jag den utskriven.

Jag är ingen expert, jag har ingen läkarutbildning men jag läser noggrant och källkritiskt information om mediciner. Och ren fakta är att preparatet fenylpropanolamin är förbjudet i flera länder.

Att ta hänsyn till den enskilda patienten och se över biverkningarna innan utskrivning anser jag är a och o. Detta innebär inte att medicinen kan fungera bra eller hjälpa mot vissa problem men det är märkligt att läkarna jag och min anhörig träffat själva inte är medvetna om riskerna eller ens sett över biverkningarna.

Här finns lite skräckhistorier att läsa om Rinexin. Kärnfrisk och hälsosam kvinna fick stroke efter första dygnet med preparatet.

Läkare undrar om vi bedriver en alltför okritisk utskrivning av fenylpropanolamin.

Annonser