Dessa som vill sätta en på plats. Först fick jag ett ganska ordinärt meddelande som såg ut såhär:

”Hej,

Vad innebär vänstervärderingar i sammanhanget? Jag är varken antifeministisk, rasist eller socialkonservativ. Men jag kan inte på något sätt säga att jag skulle vara hembesöksvänster heller. Däremot är jag för en öppen dialog.

Har skägg, kan prata flera dialekter, snusar, och har ingen favoritkung.

Väl Mött – NN.”

Jag svarade med att fråga vad hembesöksvänster var. Fick då svaret som fick mig att bli övertygad om denna mans lust dominera typ allt:

”Kanske ett smalt uttryck. Antifa som sysslar med sin grej. Att med våld uppsöka meningsskiljaktiga motståndare i deras hem.

Tog ett ytterkantsexempel för att exemplifiera. Alla kallar olika saker samma sak. Det jag åsyftade var vad du menar med värderingar.

Jag är rätt säker på att vi har fundamentala skillnader i synsätt och ramverk, men skulle inte tro att vi har någon större diskrepans när det gäller värderingar. Var mer det jag ville belysa.

Jag kan luta åt feministisk queerteoretisk rev.front.vänster när det gäller vissa frågor. Libertariansk i andra. Men värdegrunden är den samma, alla människors lika rätt till utrymme och uttryck i både det privata och offentliga rummet.

Det betyder inte att jag realpolitiskt tänker säga att metod a eller b är mer rätt för att den är vänster eller höger. Inte heller tänker jag dogmatiskt skilja mig idepolitiskt.

NN

Och jag kan inte hjälpa det men när man bestämmer sig för att skriva såhär, jag vill bara utstöta ljud endast hundar kan höra. Jag frågade vad hembesöksvänster innebar, jag frågade inte vad orden du skrivit som jag INTE frågade om betydde. Men jag svarade istället detta:

”Hej! Förlåt men det är så svårt för mig att svara seriöst på ett dejtingmail som innehåller ordet diskrepans.

Jag tycker att det är viktigt att göra politik tillgänglig och inte krånga till den med ideologiska dogmer. Det kommer aldrig att gagna den stora grupp människor som behöver få sina röster hörda, för att de skulle ha svårt förstå den retoriska balansgång du går. Med detta som grund tror jag att vi har olika syn på vad politik innebär för människan. Min syn är att undvika att försöka sätta människor på plats till exempel.

Jag hoppas att du hittar den du söker. Allt gott!”

Eftersom jag också läste presentationen har jag en ganska klar uppfattning om att detta är en mästrande man på alla möjliga plan. Och jag ogillar det på grund av diverse trauman. Sen kan man ju ifrågasätta hur man inte kan ha en favoritkung?!

Annonser