Socialdemokraterna har i dagarna gått ut hårt med att de vill förändra skolan. Gott så. Med det kom en intressant nyhet; Gymnasieelever ska få skriva på ett utbildningskontrakt, om de av någon anledning inte fullföljer sin utbildning skall de heller inte ha rätt till försörjningsstöd, upp till 25 års ålder. (Sic!) Rätta mig om jag har fel, det kanske inte är såhär enkelt men detta är vad jag hittar när jag läser förslaget på sossarnas site. Alltså; Om de vill bli missuppfattade så gör de alldeles rätt!

För det första; Har en (eventuell) regering rent juridiskt rätt att villkora försörjningsstöd på detta vis? Det är tveksamt och jag tänker titta närmare på det och återkommer med information snarast!

De har gjort ett fint diagram som visar att 70% av de som får försörjningsstöd i åldersgruppen 19-24 år är personer som hoppat av gymnasiet. Oh the questions! Om man kommer med ett sånt här förslag som (eventuellt) innebär förändringar i socialtjänstlagen, då får man hoppas att det är väl underbyggt. Att man har ett noga utarbetat förslag och att man tydligt visar vilken grupp det gäller, ”70%”, det räcker inte.

Vad man vill och behöver veta är vad dessa människor är i för situation. Under hur lång period har dessa personer haft försörjningsstöd, handlar det om år eller månader? Vissa behöver endas försörjningsstöd under övergångsperioder på ett par månader, till exempel mellan alfakassa och studier. Hur många har arbete/studerar/är i annan typ av sysselsättning och efter hur lång tid? Hur många av dessa bedöms ha psykiska och sociala problem? Hur många av dem är sjukskrivna (eftersom man som ungdom inte kan få ekonomisk hjälp från försäkringskassan förrän man fyller 20 år)? Detta vet de såklart inte själva men verklighetsuppfattning people!!!

Baylan säger i DN:

”– Vi ser att de åtta procent som inte har klarat gymnasiet i dag hamnar i stort utanförskap. Man får höra att går man på socialbidrag så klarar man sig, men så är det inte.”

VILKA SÄGER DETTA?! Här kräver jag faan källa. ”Man får höra” är faan det sämsta argumentet jag någonsin hört. Det enda jag(!) hört under min skolgång är mantrat att det är viktigt att utbilda sig. Det är viktigt att ha ett jobb. Jag har aldrig under några omständigheter hört talas om försörjningsstöd i positiva ordalag vare sig bland elever, lärare eller övrig omgivning. Jag har hört uttrycket ”socialbidragstagare” men det kan knappast räknas som något positivt. Detta påstående Baylan väljer att ta upp är ett populistiskt och obehagligt grepp som de flesta partier kan ta till när de har dålig underlag för en förändring de vill åstadkomma. Kan exemplifiera i ett annat inlägg. Men de väljer alltså att surfa på högervågen för att få ”klipp dig och skaffa dig ett jobb!”-människorna med sig; Vi ställer högre krav på ungdomar. Vi ska tvinga 15-åringar som står inför gymnasieval med relativt snäv inriktning som till stor del påverkar hela deras framtid. Om de inte fullföljer utbildningen kommer de inte få ta del av stödet från den sista instans vi har rätt att få hjälp från.

Jag undrar; I hur stort utanförskap tror ni de ungdomar hamnar, som trots ert så kallade engagemang inte lyckas med gymnasiet? Ska föräldrarna försörja dem? Jag har nämnt detta i tidigare sammanhang här på bloggen, något folk inte verkar förstå; Försörjningsstöd innebär aldrig att en frisk människa får pengar utan motkrav. Du måste vara ute i någon form av sysselsättning. Det kan innebära arbetsträning, obetalt arbete* eller någon annan typ av åtgärd. Du får aldrig det utan motprestation, jag upprepar; Aldrig utan motprestation.

Jag önskar att socialdemokraterna sa att vi ska inte missa en enda unge. Och att de ska skaka av sig det där förbannade högerspöket. Jag blir så fruktansvärt uppgiven, ett vänster(höger)parti som tycker detta är en bra idé. Det är ett odemokratiskt och cyniskt förslag och jag tänker inte se detta genomfört.

Det finns också en oerhört viktig poäng med försörjningsstöd som socialdemokraterna missar i hanteringen. Nämligen att försörjningsstöd inte enbart begränsas till pengar. Många människor fångas upp under utredning om ekonomiskt bistånd. Personer med psykisk ohälsa, de kan hjälpa en med att komma i kontakt med psykvården. Människor som inte kan hantera sin ekonomi, socialtjänsten kan hjälpa människor till konsumentverket, till exempel för att göra en budget så att . De kan ge föräldrar som inte riktigt orkar med avlastning en helg i månaden, istället för att senare behöva utreda och omhänderta ett barn som kanske skulle kunnat bo kvar hemma. De kan ge stöd i form av kontaktperson, en som kan följa med en och handla, städa, laga mat, sådant som faktiskt inte alla människor orkar med alltid i livet. Detta är oerhört jobbiga saker att be om hjälp om. Detta är situationer som de flesta människor skulle känna obehag att be om hjälp med. Men det behövs.

 

Den stora frågan är, Socialdemokraterna; Har vi råd att missa den här gruppen? Jag skulle önska att ert svar blev nej.

 

 

 

*Med obetalt arbete menar jag i detta sammanhang en tjänst utan lön eller lönebidrag

Annonser