Posts from the ‘Jag blir galen’ Category

Nu drevar vi va? Om handskakning och integritet

Tydligen har det visat sig att beröring medelst händer är det största beviset på jämställdhet mellan könen i Sverige. Detta demonstrerar Stefan Löfvén och Anna Kindberg Batra genom att ta i hand i riksdagen som ett stort fuck you-finger rakt i ansiktet på Yasri Kahn. Ok. Skulle jag bli glad om en man inte tog emot min utsträckta hand? Nej. Inte om han förklarade att det var för att jag var oren MEN DET HÄNDE ALDRIG HÄR!!! Det som hände var att Yasri Kahn med sin hand på bröstet och en lätt bugning förklarade att han inte tar kvinnor i hand för att det var en intim handling. (Ni ser detta cirka 1 minut och 30 sekunder in i klippet.) Det är faan nåt helt annat. Han hälsade, han vill bara inte ta i henne, för att (vi tar det igen;) han anser det vara en intim handling.

Genast hugger hungriga journalister på detta. För det verkar som att de är utsvultna, de vädrar nu, som hundar, så fort minsta Miljöpartiskandaaaal viskas. Vänligen notera; Miljöpartiet är inte mitt parti så jag har inga som helst känslor för dem. Jo, de är i mångt och mycket borgare och jag gillar inte borgare. Fick kritik för min åsikt nånstans och den  reducerades till att jag vill knulla araber. Jag förstår inte riktigt poängen men ja ja, så brukar det låta hos antifems och rasistvider.

Jag förstår det oerhört komplexa i att låta en människa ska få sätta sina egna gränser och ha rätten till den egna kroppen, det måste vara jätteprovocerande. Nu är det ett vanligt grepp (heheh) i Sverige att handhälsa och man gör det i princip alla sammanhang vilket kan komplicera saker såklart men vadan paniken? Tvingar ni era barn att ta i eller krama andra eller? Lär ni dem att andra har rätt till deras kropp? Sorry men i så fall är ni sjuka i huvudet.

Saker jag provoceras av (i urval):

  • Att kvinnor utsätts för mäns våld.
  • Att kvinnor ständigt diskrimineras.
  • Att jag inte kan gå på krogen i urringat eller målade läppar utan att få kommentarer från män som vill ta på mina bröst eller att jag ska suga av dem.
  • Att folk frågar om det var invandrare som utsatte mig för övergrepp.
  • Att kvinnor tjänar mindre än män för lika arbete.
  • Att jag blir slutshamad.
  • Att män beter sig som as mot mig på grund av mitt kön.
  • När Soldiers of Odin påstår sig skydda kvinnor men håller ett gevärssikte mot feministers ansikte och anser att jag ska bli utsatt för övergrepp för att jag inte stöttar deras tillvägagångssätt.*
  • När Joakim LaMotte säger att han gjort mer för jämställdheten i Sverige än vad feminister gjort på 10 år.

Jag kan fortsätta i evighet, ni fattar det va? Debatten fortsätter i SVT där något annat, i mitt tycke helt annan typ av diskriminering och rasism. Alice Teodorescu säger som svar på frågan varför [handslaget] blivit en så stor fråga (cirka 21 minuter och 30 sekunder in i klippet); ”Jag tror det blivit en stor fråga därför att den fokuserar på en aspekt av mångkulturen som vi i Sverige undvikit att prata om ganska länge. Det har talats om att vi får ett tillflöde av kebabställen och pizzerior men vi pratar inte om de värderingskonflikter som kan följa när olika kulturer under en kort tid ska samsas.”

Jaw. Dropped.

Ännu en gång blir muslimer pizza- och/eller kebabbagare. Är det det vi pratar om i Sverige? Att mångkultur är matkultur? Är detta på riktigt? Jag kan INTE förstå hur en sån här sak kan få stå icke ifrågasatt om än i en minidebatt i Aktuellt.

Ok. Så, ska vi ta det här med religionsfrihet också? För det har gastats om det. Religionsfriheten står i Regeringsformen och jag tror vi alla kan googla oss dit. Vad jag tycker man ska fråga sig är detta som står så fint uttryckt på Wikipedia;

Är begränsningen legitim? Europakonventionen ger följande ramverk för bedömning av om en begränsning är legitim: Artikel 9: Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Frågan är alltså inte om en begränsning är önskvärd, utan om den är nödvändig och föreskriven i lag. Dessutom innebär skyddet för religionsfriheten ett förbud mot bestämmelser som uttryckligen riktar sig mot någon viss religionsutövning eller som uppenbart syftar till att motverka en viss religiös åskådning.

Följande frågor kan ställas i relation till en möjlig begränsning i trosutövningen:

På vilket sätt och till vilken grad hotar beteendet som ska begränsas den allmänna säkerheten, ordningen, hälsan eller moralen? Vilket underlag finns för att bedöma detta?På vilket sätt och till vilken grad hotar beteendet som ska begränsas andra personers fri- och rättigheter? Vilket underlag finns för att bedöma detta? • Är den föreslagna begränsningen proportionerlig i förhållande till hotet? • Om syftet är att skydda andra personers fri- och rättigheter, hur effektiv kommer den föreslagna begränsningen vara för att uppfylla det syftet? Finns det andra metoder som är mer effektiva eller som inte innebär en begränsning av medborgarnas frihet? Vilken erfarenhet finns i andra länder? • Är begränsningen diskriminerande mot en viss trosuppfatting eller religion eller gäller det alla?”

Jag har kursiverat. Nej, ett uteblivet handslag må inte vara önskvärt för alla människor i Sverige men är det värt ett intrång i grundlagen? Det måste vara nej. Det finns saker som inte räknas till religionsfriheten. Till exempel att få vilket jobb som helst. En sjuksköterska fick inte arbeta som barnmorska i Jönköpings län eftersom hon vägrade att utföra aborter som var emot hennes kristna tro. Där är kvinnors säkerhet och trygghet viktigare än hennes religiösa övertygelse. Vi får helt enkelt hålla tummarna för att Yasri Kahn inte söker jobb som handskakare.

 

 

* Soldiers of Idun are coming for you, mark my words. MMA-tränade och allt.

Annonser

Identitetspolitik, Lena Mellin och Aida Hadzialic

Såååå. Har läst om utspelet från gymnasieministern om problemen med ”identitetspolitiken” [insert ljud av chockad publik] som enligt uppgift är så dålig för vänstern att en sosse pratar klass. Mycket ska man höra innan öronen trillar av, en nutida sosse som pratar klass! tänkte jag. Bara att vi pratar hudfärg i vänstern är fel. (Sic!) En arbetslös ung man på landsbygden som inte klarar skolan är lika viktig som en kille i förorten, vi måste ha kvar klassanalysen säger Hadzialic. Vem har nånsin sagt nåt annat?! Där hade debatten kunnat ta slut. Men det händer aldrig. Denna ensidiga debatt som förs på ledarsidor får istället exemplifiera exakt hur man skapar en storm i ett vattenglas och skapar ordentliga slitningar inom politiska rörelser.

Lena Mellin menar att utspelet är onödigt och att det är inget gemene man vet vad det är eller ens bryr sig om. Enligt Mellin innebär begreppet identitetspolitik att män inte får uttala sig i jämställdhetsdebatten för de har aldrig upplevt hur det är att vara kvinna. Och att Hanif Bali som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn och har andra åsikter (än vem???) om asylpolitiken hindras av identitetspolitiken. Om det fanns ett bättre tillfälle att använda sig av uttrycket ”som faan läser bibeln” har det inte hänt ännu.

Så nedvärderar en politisk kommentator på en av sveriges största medieplattformar en ung kvinnlig minister och hela svenska folket! med att hävda att åsikt är allt, insikt är inget. Att den inrikespolitiska kommentatorn på en av Sveriges största kvällstidningar underlåter sig att utveckla vad som står under identitetspolitik på Wikipedia säger mer än något annat:

”Identitetspolitik är politiska ställningstaganden som grundar sig på egenintressen och individernas egna sociala intressegrupper. Därigenom kan människors politiska åskådning gestaltas utifrån den identitet de tar sig som medlemmar av löst sammanhållna samhällsgrupper. Exempel på sådana samhällsgrupper är sådana som baseras på ras, klass, religion, kön, etnicitet, ideologi, nation, sexuell läggning, kultur. Samtliga medlemmar av sådana grupper ägnar sig inte nödvändigtvis åt identitetspolitik.”

Jag skulle kunna raljera om detta tills jag dog lycklig i min säng med snus under läppen men är inte färdig. Det är inte bara arrogant utan oärligt av Lena Mellin att förlöjliga ett begrepp på detta vis. Det är det gamla vanliga; Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Nej, jag anspelar inte på Lena Mellins ålder. Mina föräldrar kan utan problem ta till sig nya influenser och uttryck och de är äldre än Mellin. Betyder det att man behöver omfamna dem? Absolut inte! Men det är lättare än man tror att tänka ett extra varv utan att man blarrar ut en text
som river upp snarare än lappar ihop en  vänsterrörelse som tydligen är i kris.

Såhär enkelt är det för mig: Om jag vill bilda mig en åsikt om hur det är att vara ensamkommande flyktingbarn tar jag reda på hur regler ser ut, hur staten begränsar deras rättigheter de har enligt FN:s barnkonvention och först och inte sist! Försöker kommunicera med ett  ensamkommande flyktingbarn. Jag sätter mig inte i en tv-soffa och pratar över huvudet om de stackars barnen som har det så dåligt. Jag ger dem tolkningsföreträde, jag försöker låta dem komma till tals. Detta är naturligtvis inte applicerbart (men önskvärt!) på varenda problem eller politisk fråga i det svenska samhället. Men lyssna för i helvete på människor som drabbas av diverse problem. Kalla mig idealist men jag trodde det var det journalister ofta ägnar sig åt, att se och tolka frågor på individnivå och samhällsnivå. Men jag kanske ska läsa vad det står i Nationalencyklopedin.

Tänker hon ta detta längre undrar ni? Oh ja! Jag tänker också säga att jag inte kan minnas senast en medelålders kvinna försvarade mig. Förlöjligad – hela tiden. Jag har skrivit frågor till journalister förut. Först letar de upp eventuella stavfel i min text, sen kommenterar de raljant hur jag formulerar mig och avfärdar mig med ”när du blivit äldre…/mer bildad/är friskare…”.

Att sossar pratar klass är för övrigt så hårresande att jag baxnar. De vill inte ens ha vänsterpartiet i regeringen! De vill att vi ska stödja dem i deras åsikter men nåde oss och smäll på fingrarna om vi skulle komma med egna idéer! Då söndrar vi vänstern.

Det enda svaret jag fått när jag ifrågasatt vissa kvinnor på höga positioner är att jag är osysterlig, dum eller obildad. Det är så gement att det egentligen inte borde bemödas med ett svar men here it is; Jag är ingens jävla syster så länge det betyder att jag enbart får existera om jag bekräftar deras åsikter. Ingens!

Identitetspolitik behövs, jag som kvinna, 32, psykiskt sjuk och sjukskriven vill till exempel inte företrädas av Lena Mellin & co, oavsett om vi delar åsikter eller ej. Jag vill företrädas av någon som inte talar om mig utan FÖR mig. Jag vet inte hur det är att vara politisk kommentator på Aftonbladet, därför kan jag inte uttala mig om det. Att ta hänsyn till individuella erfarenheter betyder inte att man inte är vänster, det betyder att man tar hänsyn till individuella erfarenheter. OCH är vänster. Motsättningar inom rörelser  kommenteras sällan bara utan skapas snarare, av människor på maktpositioner. Det lyckas Lena Mellin och Hadzialic utmärkt med.

Skulle detta ses som raljant; What goes around comes around, bitches.

Hatchetface…out!!!

Katerina Janouch och rasismen

Idag har jag läst en del av Katerina Janouch tweets efter Ellen twittrat om det. Blir mörkrädd. Till exempel har jag fått veta att Vänstern (registrated trademark) inte tål Sanningen. Sanningen är att islam är en förtryckande kultur i sig själv om jag fattat henne rätt. Bla bla bla bla. Hon anser även att Wallström är antisemit. Varför får man inte kritisera staten Israel? Att hata ett land som sådant innebär inte att man hatar folket.

Vidare bryr sig tydligen vänstern inte om De Förtryckta Kvinnorna I Förorterna och vi borde verka för ett burkaförbud. Hur kvinnor som faktiskt inte får gå ut utan burka skulle gagnas av att stanna inne nämns inget om.

JAG ORKAR INTE TJATET OM VÄNSTERN SOM HOMOGEN RÖRELSE. Jag bekänner mig inte till nån trohetsed som vänster faktiskt. Jag står för vad jag tycker är viktigt; Mänskliga rättigheter, feminism och klasskamp. Vi kan nog alla vara överens om att hela vänstern inte gör det. UPPENBARLIGEN.

Till exempel tycker Thomas Bodström att tiggeritillstånd ska utfärdas av socialstyrelsen. Jag tycker Thomas Bodström är idiot. Så jävla mjäkig skitgrej. Vilka kommer kunna ansöka om tiggeritillstånd? De som har svenska som modersmål och är läs- och skrivkunniga. Gissningsvis politiska partier och Majblomman typ. Så fullständigt patetisk grej. De fångar säkert upp en del vänsterrasister med det förslaget. Och som vanligt; Organiserat tiggeri är redan olagligt, det kallas människohandel och anses mycket ofint.

Vet ni vad jag mer är trött på? (Jaaaa!) Alla jävla as som sitter i sina hem och pratar om de ”fattiga ensamstående mammorna/pensionärerna/studenter/whatever” som inte har råd att leva. Vet ni vad Sanningen™ är? Sanningen är att varken fattigpensionärerna, studenterna eller ensamstående föräldrar hade det bättre innan vi fick fler flyktingar. Sanningen är att regeringen Reinfeldt sänkt skatten för höginkomsttagare med 140 miljarder 2006-2014. Sanningen är att 80 personer äger hälften av världens tillgångar. Sanningen är att vi i västvärlden under lång tid koloniserat stora delar av världen, sugit ut dem och väldigt snabbt exploaterat landet och folket. Det är inte konstigt att vi måste betala för det.

Egentligen är det så enkelt; Det som får utanförskap och kriminalitet att öka är ökade klyftor. Det krävs en mer jämlik ekonomisk fördelning för att minska kriminalitet. Klart att det mest borgerliga och rasistiska partiet skyller på invandrarna än på deras egen politik. Invandrarna som syns vill säga. Syns de inte finns de inte. Då kan man låtsas att man ska satsa på fattigpensionärerna igen. Efter att man nickat jakande till alliansens förslag om skattesänkningar. LOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kanske är det inte mitt som individs fel att mina landsmän varit med att kolonialisera världen. (Jo, naturligtvis.) Men om jag kräver att vi ska respektera Sverige som nation, ha avslutning i kyrkan där vi annars ALDRIG är, vara stolt över vårt land och ta del av våra ”traditioner” krävs det att vi erkänner att Sverige även fungerat/fungerar som en förtryckande makt. Vi kan inte vara stolta över H&M och samtidigt bortse från att de använder sig av underbetald arbetskraft vid tillverkning. Get your head out of your ass.

Men men men men manly men

Jag öppnade Aftonbladet i godan ro, läste notis om bästa Kiran Gandhi <3 som sprang marathon utan mensskydd för att uppmärksamma att massor av kvinnor i världen saknar tillgång till mensskydd. Ett ess menar att det är som om han skulle springa med stånd…………………………………………………………

Förlåt att jag punktar fel men det finns så mycket idioti i det påståendet att det även förtjänar grammatiska fel.

Well. Sen bläddrar jag fram till detta nedan. Är denna Doktor Kärlek ett skämt? Alltså jag menar, är det MER skämt än den töntiga titeln han tagit utan läkarlegitimation till på köpet och hans sköna ordval?

20150811_170759-1

Dude vill visa en tjej att han gillar henne. Har fått ”positiv ögonkontakt”. Ehwell. Han skickar frågan till nån skööööön nöjesman på aftonbladet som anser att han ska komma förbi precis innan stängningsdags. Ok, om han vill bli mördad? Ska jag dra allt igen? Om ”vapnena” vi har, hur vi lyssnar extra noga och drar ur en lur ur örat när vi går själva? Hur vi går kurser? Det absolut sämsta sättet att söka kontakt är att vid stängningsdags(!) söka kontakt. Det är creepy, det är obehagligt och extremt märkligt råd. Vi kan ju lalla bort det med ett ”Detta är skrivet i en humoristisk ton (och fattar du inte det din dumma jävla brud kan du bara inte ta ett skämt eller så är du väl avundsjuk) och något man bör ta med en nypa salt. Vi kan nog vara överens om att detta är en osäker och försiktig kille som behövde en självförtroendeboost och som inte skulle bete sig illa”.

Jag vet, jag är magisk. Jag kan räkna ut vad en douchegubbe ska säga innan han vet om det själv. Och det är så jävla problematiskt. Om killen inte vet hur han ska närma sig tjejen och visa sitt intresse kanske man inte ska ge en sån råd om att komma förbi vid stängningsdags eller ”småprata varje dag”! Och när man stänger butiken kanske man inte vill bli påtvingad mer social kontakt bara för att killen inte kan sluta tänka på en. Får faan klåda av detta jävla sätt. Alla män överallt som vill knulla en med små röda kukar.

Hej killen!

Jag tycker att du ska fundera på vad du vill ska hända. Vill du egentligen att hon ska initiera kontakt eller vill du visa det? Kroppsspråk är en bra grej att studera men kan lätt bli creepy om man råkar göra det lite för ingående. En gång råkade jag nästan klä av en man på det sättet och det är inte kul för nån. Det bästabästa är att fråga rakt ut. Tjejer har inget hemligt språk, frågar man oss nåt får man utgå från att det vi svarar är sant. Gå INTE in i butiken och småprata varje dag. Lite andrum vill man ha. Jag tycker att du ska, vid ett tillfälle då hon är ensam men inte isolerad med nowhere to run, fråga om hon vill hitta på nåt. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Säger hon nej vet du åtminstone. Då får det vara bra.

/Hatchetface

Kan fortsätta prata om idiotmän i evighet. Men jag ska inte!

Jag längtar inte efter hösten men höstmodet gärna. Fick Vogue av mamma och om jag inte ska ta och börja prenumerera på den, den kostar lika mycket som svenska Elle men man slipper livstilsmagasineriet. Fick cirka 1000 idéer om saker jag kan sy och förbättra. Undrar när jag kommer göra det bara. Stiltje. Sommarlov. Vi kan kalla det paus. Vill inte pausa inspiration egentligen men jag måste faktiskt städa ordentligt snart för jag vill slippa flytta runt högar med kläder och tidningar varje gång jag dammsuger.

Nästa vecka blir det jävlarimig idyllhets här för då åker jag till skogen aka Sjuntorp och Hannahs föräldrars hus där vi ska bada och kolla serier. Tänkte ta med Sagor för barn över 18 år av Tage för många gillar när jag läser godnattsaga. Alltså vuxna.

Och äntligen plockar de ner byggnadsställningen på huset mitt emot. Det har varit ett eye sore i cirka 2 månader nu. De började klockan 7 imorse, ropandes. Jag var både road och inte kan vi ju säga.

*Obs. Jag är inte alla kvinnor, alla kvinnor är inte jag. Snubben och tjejen i texten önskar jag all lycka (eventuellt), ihop eller på varsitt håll men jeeebus.

Men handlar det ändå inte lite om att få fitta ändå?

Kanske är jag fortfarande i semestermode (sen Skottland…) för jag har svårt att uppbåda ett uns av entusiasm för Jesper Nilssons upphaussade avhopp från Sverigedemokraterna. Tydligen så ska man vara kompisar nu för han har sagt felåt och det är viktigt. Mig veterligen har det aldrig tagit så lång tid från att man upptäcker idioti till man gör upp med den men för Nilsson tog det så lång tid, ok? Kommer inte sluta raljera heller för det är kul och jag är sån.

Jag sammanfattar! Jesper Nilssons livscykel: Kille som ”präglats av dåligt självförtroende och haft påtagliga problem att bygga upp långvariga relationer” (jag citerar blawghen men låter inte det som en journalanteckning ungefär såhär: ”pat upplever en inre stress i sociala sammanhang”?) men Ulthima Thule kom och räddade med musik om fosterlandet och det påstådda gemensamma identiteten hos oss nordbor. (Musiken saves yet another one!) Nånstans där hittade han SDU 4 life men han var ändå lite tveksam att bli kompis. Han hade ju hört ryktena och visste bakgrunden. Men sen träffade han en SDU-snubbe som ”själv hade ett utländskt klingande namn och bakgrund, dessutom förstod han min oro runt partiets bakgrund, men hänvisade till sitt eget påbrå som en försäkran om partiets renhet”.

Varningsklockorna liksom dånar i huvudet. Ulthima Thule. Invandrarkortet. Renhet. Note to self: Lita aldrig på ett parti där man talar om renhet oavsett partifärg, det blir aldrig disco.

Sen blir han återigen uppmärksammad på jobbiga SD-grejer. Järnrörsskandalen*! Men Åkesson hade en så bra röst förstår ni, att Nilsson lugnades. Det är lite oklart vad som händer när men han berättar om vit makt-musik bakom stängda dörrar, kvinnoförtryck, hysch hysch. Det vanliga. Vad jag faktiskt inte förstår är varför man någonsin går ut med detta. Känner man att man vill be folk om ursäkt men man är inte tillräckligt närstående för att ringa dem? Jag kan inte låta bli att tänka att det handlar om att få fitta ändå. Det är cyniskt och hårt men jag tänker så.

Nä. Såklart handlar det om att få stöttning. Han har inte längre SD:s stöd och avhoppare verkar inte vara särskilt sexiga nånstans så han vädjar väl. Och folk blir lyriska, som att det är de som personligen omvänt den lille vännen. För han har ju bara varit dum och missförstått. Jag tycker också att han ska bli välkomnad i framtiden men det måste ses som oerhört beklämmande att människor ”i allmänhet”  är beredda att haffa nån så fort den gjort sin pudel eller hur man nu säger. Är ni rädda att han ska bli Breivik om han inte blir undsatt eller? Såhär: Jag vet inte en rörelse som har mer än 20 % män som inte besudlas av rasism och kvinnoförtryck. Tyvärr så är the good guys oftast bara guys. Jag kommer inte omfamna en person som suttit på TUNGA POSTER i ett rasistparti för att han helt plötsligt tackar för sig. Oavsett om han är rasist (lol) eller ej så har han bidragit till ett vidrigt partis framfart. Har han inte värvat folk till SD? Har han inte deltagit i deras valvakor? Detta är inte en youthful indiscretion, Nilsson är en människa som i vuxen ålder varit med i ett rasistiskt parti. Lägg av med gullegullet.

Jag tror det dröjer till nästa val, sen tar den ”hårda” (=den verkligt bruna) tonen över. Då blir det full on SD anno 1994. Då kan ni ju se på när era demokratiska rättigheter tas ifrån er som ni gjort när andras försvunnit. Men det skiter väl ni i nu. Fortsätt ni dela falska lappar, fejkartiklar om ”farliga tiggare” et cetera så får era barn och barnbarn städa upp sen. Och får lära sina barn att ”aldrig glömma” massutrotning av människor. Bara för att man inte tillhör SD:s hatgrupp just nu kan man göra det imorgon. Det är det som är farligt med fascism, nazism och rasism, det handlar inte om nedärvda egenskaper, det handlar om vad som är haute couture för stunden. Good luck Chuck.

 

 

 

*Järnrörsskandalen snabbt: Erik Almqvist, Christian Westling och Kent Ekeroth hade varit på galej, kallade Soran Ismael för ”babbe”, en kvinna för ”hora”, en man ”blattelover”, knuffade in en kvinna i sidan av en bil och sen fick de skadestånd.

 

Lisa Magnusson reproducerar fördomar om psykisk sjukdom och funktionsnedsättningar

Kanske är jag extra taggig alternativt en psykbrud själv men jag blir faan förbannad när jag läser Lisa Magnussons krönika i Expressen. Om man framställer en åsikt med en rubrikssättning (oavsett om det är Magnusson eller nån annan) innehållande ordet psykbrud, I don’t even… Det är fördomsfullt och ger mig en bitter smak av uppfattningen att känsloyttringar är kvinnliga, lite sämre egenskaper. Kort och gott; Magnusson stör sig på att kvinnliga karaktärer i deckare alltid är psykiskt sjuka. En mängd exempel tas upp, till exempel Sarah Linden i The Killing, Carrie Mathison i Homeland och Lisbeth Salander. Om vi bortser från hopblandningen av begrepp för jag orkar inte ta detta varenda jävla gång så känns det oerhört märkligt. Hon menar att hon inte vill politisera kring det. Jag anser att det är svårt eftersom en krönika i en stor kvällstidning kommer ifrågasättas. Jag upplever ”jag vill inte politisera” som nån sorts brasklapp. Jag vill inte politisera MEN! jag tycker detta är märkligt men blås inte upp det till att jag ser det som en politisk fråga, det är bara en ÅSIKT.

Jag har i alla fall lite kommentarer till den åsikten. Detta med infantilisering för det första. Ska jag flumma till det? Ibland beter sig människor som barn. Ibland är man värnlös, osäker och skyddslös, det är faktiskt helt logiskt. När Salander skildras känner jag igen mig, när hon blir kall, osäker och rädd. Vad är det som säger att det är ett tecken på svaghet? Hon är mångfacetterad! Komplex. Man är inte sin diagnos. Man är människa med ett känsloregister som ibland sitter ihop med en diagnos, ibland inte. Det är ytterst mänskligt och relativt vanligt om man utsatts för svåra övergrepp att man reagerar på liknande sätt som Salander. Är det logiskt att alla kvinnor skildras som psykiskt sjuka jämt och ständigt? Njae. Men hela genren domineras ju av män som har känslostörningar, kassa familjeliv och iskall yta på grund av nåt trauma slash drogberoende slash funktionsnedsättning slash what the fuck, se exempel: Dr House, Patrick Jane och Sherlock Holmes i Elementary. Är inte det Greppet numero uno att huvudpersonen i en deckare är drabbad av inre demoner? Jag upplever det så. Att se kvinnor som inte heller fixar relationer, som blir lätt maniska i sökandet efter svar, jag tycker det är väldigt befriande! Jag vill se fler som har drag jag själv har. Jag vill se nyanser i karaktärer. Är det något sorts krav på att just kvinnor måste vara så jävla socialt begåvade i genren kriminaldraman/kriminallitteraturen? Det känns ganska begränsande ärligt talat. Äntligen är kvinnor mer än biroller och kärleksobjekt till männen, äntligen får man se psykisk sjukdom och kvinnor som också är ”kalla”. Jag har svårt att se vad som är ett bättre alternativ.

 

Hej hej.

Vad har hänt i veckan då? Jag vet inte riktigt. Har känt mig glad, ledsen, ensam och sådär. Men överlag helt ok. Tar meds vid 3 tillfällen istället för 1, har minskat attackångesten runt halvtimmen efter att jag tagit morgonmedsen med 100%. Så neud.

Mina 2 par bagis-lurar gick sönder på samma dag. Det var upprörande så in i helvete även om det kanske inte låter så farligt. Beställde i alla fall nya. De gamla är några år och jag gillar att man kan knäppa ihop dem och att sladden tygklädd. Beställde Indigo och Grape-färgerna. Grape är min favoritfärg, plommonlila typ. Indigo var liksom åt petrolhållet.

Jag planerar Skottland, har bokat ghost tour i London och sådär. Jag har en bucket list som jag hoppas kunna hålla. Jag vill ligga med en skotte. Man måste ju ha nån nytta av de där rullande R-en i sexuella sammanhang. Har säkert sagt det förut men ja, mycket viktigt för mig. Ska vara så jävla snygg att ingen kan motstå mig. Äh, vi får väl se. Kan lugna alla med att jag inte kommer stanna där i alla fall. Om jag möter en man och ljuv musik uppstår så får han flytta hit. Eller så kan vi bo halva tiden på hans dragiga 1400-talsslott och halva i Sverige. Nääää 30/70. Ja, ni hör ju vilka låga förväntningar jag har.

Två saker börjar uppenbara sig väldigt tydligt för mig, något oroväckande. 1. Jag ska åka buss i grupp. 2. Jag ska åka själv. PLUS! Jag ska åka själv. Jag vet inte riktigt om jag är rädd för något egentligen. Jag är till exempel verkligen inte rädd för att gå i London själv. Något man enligt en jävligt rutten guide som jag inte ens tänker länka till ska vara. Eller i alla fall signalerar den att man ska befinna sig i kvinnoseparatistiska delar av staden, en försiktig fråga; Är personerna som skriver de här guiderna medvetna om att folk (kvinnor!!!) faktiskt BOR i staden man turistar i? För det verkar inte som att de tror det. Jag gillar att jag ska åka själv, det enda tråkiga är egentligen att man inte kan ge nån snälla döda mig nu jag skäms ihjäl-blicken när nån är jobbig. Att man inte kan störa sig och gilla personer GEMENSAMT. Men det blir bra.

I raised hell i en grupp där det gått för långt. Jag blev arg och kände mig otrygg. Uttryckte det i hårda ordalag men inget jag ångrar, tänkte att jag skulle skriva det i ett separat inlägg i gruppen för att rikta det till alla, det var inte enbart riktat till inläggsförfattaren som liksom (utan mening) startat grejen utan även till de som uttryckte sig klart värre. Det gick ju åt skogen då inläggsskrivaren i dramat blev kränkt och  ”kände sig otrygg” för att jag inte namngett hen och för att jag skrivit ett passivt aggressivt inlägg. Jag skrev inte ett passivt aggressivt inlägg. Jag VET när jag skriver passivt aggressiva inlägg, det är faan mitt signum! Det var ett aggressivt inlägg. I alla fall; När jag tittade mer noggrant såg jag att det var en ADMIN i gruppen som skrivit den värsta kommentaren. Det hele blev skrattretande och jag kände mig klart mer otrygg och lämnade gruppen. Well, dramatic exit är väl alltid nåt. Jag har märkt, efter att ha hängt en hel del i facebookgrupper att när trådstartaren ”jag tar väl bort mitt inlägg” är det helt onödigt att fortsätta. Jag kommer aldrig känna mig trygg i en grupp som kallar vissa beteenden oansvariga och där personer man kritiserar gör som man ”ska”, ber om ursäkt men ändå har en massa invändningar, förklaringar och beskyllningar, det kommer aldrig vara en safe zone så att säga. Så då var det bra med det.

Sen är det nån idiot i en hemlig grupp jag är med i som skickar skärmdumpar till såna som inte är med i gruppen. Blir vansinnig på sånt. Detta med trygga rum igen. De kommer kanske få stänga gruppen nu eftersom folk är sinnessvaga och läcker som det är nån jävla internationellt politiskt storkonspirerande vi håller på med. Folk borde skaffa sig ett liv.

Jag var full i fredags. Pyjamasparty hos en kompis. Sen drogade jag av misstag hennes unge. Känns bra. Nä, riktigt så var det inte. Han svalde en tablett jag tappat på hans golv. Som tur är bara en eksemtablett men jag får yrsel varje gång jag tänker på att han kunde ha fått i sig nåt farligt. Kände mig som satan ett tag. Men min vän är snäll och försökte övertyga mig om motsatsen (inte att jag är gud kanske men) så jag överlever. Det var varmt igår. Vi grillade och hade det fint. Nu är det storm. Aprilvädret alltså. Gosh.

Har snart stickat färdigt min sjal. Den SKA bli klar innan gryningen. Om jag så skall skänka min förstfödda till nån ondsint och läskig dvärg som jobbar klart den åt mig.